يکشنبه, 9 شهريور 1393 Email  Rss
         
عنوان : مدیرکل جدید پست استان اردبیل معرفی شد.
تاريخ شروع : 16/10/1391
توضيحات :             


جلسه معارفه مدیرکل جدید پست استان اردبیل با حضور معاون برنامه ریزی استانداری ، مدیرعامل ومدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت پست ، مدیرعامل شرکت سهامی محابرات استان ، مدیراداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان ، روسای ادارات پست شهرستانها ، روسای داخلی وجمعی از کارشناسان ستادی پست استان روز شنبه 16دی ماه در سالن کنفرانس پست استان اردبیل برگزار گردید.
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  وارائه گزارش مختصر از عملکرد پست استان در تحقق شاخصهای کمی وکیفی توسط سیاوش سکاکی ، مهندس کرباسیان ضمن قدردانی از خدمات سیاوش سکاکی مدیرکل اسبق پست استان ، احمد عبداللهی را به عنوان مدیرکل جدید اداره کل پست استان اردبیل معرفی نموده وبرای ایشان آرزوی توفیق کردند.
در ادامه مراسم احمد عبداللهی ازارتقاءکیفی خدمات پستی به عنوان مهمترین عامل افزایش ترافیک حدمات یاد برده وجلب رضایت ارباب رجوع ، کارکنان ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط برای کارمندان ونیز استفاده مطلوب ازآخرین فناوریهای الکترونیکی درارائه خدمات نوین پستی ونظارت وکنترل مستمررابرنامه های آتی پست استان عنوان نمودند.
سید حامد عاملی معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل نیزازجلسات تودیع ومعارفه به عنوان جلسات تذکر نام برده واذعان نمودند برگزاری چنین جلساتی به ما این امکان را میدهد تا بدانیم در فرصت های که برای ما در زمینه مدیریت وارائه خدمت به مردم پیش آمده است عملکرد خود را ارزیابی نمائیم وبا نقل فرمایش از امیر مومنان حضرت علی (ع)، بزرگترین هنر را هنر مردمداری و هنر مدیریت سازمانی عنوان نمودند.
در ادامه مراسم مهندس کرباسیان رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت پست با اشاره به خدمات مشترک شبکه پستی کشور با سازمانهای مختلف در زمینه استعلام ثبتی دفترخانه ها،توزیع ابلاغیه ها، خدمات نیروی انتظامی ،ثبت احوال، خرید وفروش اینترنتی ، خدمات دفاتر ictروستایی اظهار داشتند پیشرفت تکنولوژی نه تنها موجب کم رنگ شدن نقش شبکه پستی نگردیده بلکه باعث افزایش ترافیک مرسولات پستی نیز گردیده است .
شایان ذکراست پس از اتمام مراسم ، مدیرعامل شرکت با خبرنگار خبرگزاری ایرنا مصاحبه نموده ونسبت به تشریح برنامه ها وخدمات نوین پستی شبکه پستی کشور اقدام نمودند. 

بازگشت               چاپ چاپ

V3.9.8.211